Các mô hình kiến trúc lộ kết cấu ấn tượng tại triển lãm SOM: Engineering x [Art + Architecture]
Các mô hình kiến trúc lộ kết cấu ấn tượng tại triển lãm "SOM: Engineering x [Art + Architecture]

Thông qua các bản phác thảo vẽ tay, tác phẩm điêu khắc tương tác, video nhập vai và hơn 30 mô hình kiến trúc mô tả toàn bộ kết cấu với tỷ lệ 1: 500, triển lãm mang lại cái nhìn sâu sắc về thực hành, quá khứ và hiện tại của SOM. và các giải pháp được thể hiện một cách trung thực.

Xem thêm ››

Tìm chúng tôi trên facebook

Sửa
Sửa
TOP