Mô hình kiến trúc dự án Selavia

Hình ảnh của mô hình kiến trúc dự án Selavia - Phú Quốc do Mô Hình Ánh Trăng Vàng đã thực hiện

Tên dự án: Mô hình kiến trúc mô hình dự án Selavia - Phú Quốc

Chủ đầu tư: TTC - Phú Quốc

Kích thước của mô hình kiến trúc: 4500 (dài) x 1500 (rộng) x 800 (cao) mm

Tỷ lệ mô hình: 1/150

Số lượng mô hình: 2 mô hình

 

Bình luận

Tìm chúng tôi trên facebook

Sửa
TOP