Mô hình kiến trúc công nghiệp

Sửa chửa mô hình nhà máy On Semiconductor Viet Nam
Sửa chửa mô hình nhà máy On Semiconductor Viet Nam
Sửa chửa các mô hình hiện trạng luôn luôn khó khăn hơn làm mới hoàn toàn một mô hình. Càng khó khăn hơn khi đây là 1 mô hình công nghiệp. Bẳng cách tiếp cận và làm nổi bật phần cảnh quan xung quanh. Ekip làm mô hình đã tạo nên 1 cách nhìn hoàn toàn khác đối với 1 nhà máy.
Xem thêm ››

Tìm chúng tôi trên facebook

Sửa
TOP