Mô hình kiến trúc và mối tương quan đối với bản vẽ

Để làm mô hình kiến trúc hầu hết các chủ đầu tư đều đã có bản vẽ của dự án, công trình thật. Vì vậy, các công ty làm mô hình kiến trúc cũng sẽ bám sát theo yêu cầu của bản vẽ để tạo ra bản mô phỏng chi tiết. Tuy nhiên trong một số trường hợp, mô hình thực tế sẽ khác nhằm cải thiện yếu điểm của bản vẽ.

>> Những áp lực dành cho công ty làm mô hình kiến trúc non trẻ

 

Để làm mô hình kiến trúc hầu hết các chủ đầu tư đều đã có bản vẽ của dự án, công trình thật. Vì vậy, các công ty làm mô hình kiến trúc cũng sẽ bám sát theo yêu cầu của bản vẽ để tạo ra bản mô phỏng chi tiết. Tuy nhiên trong một số trường hợp, mô hình thực tế sẽ khác nhằm cải thiện yếu điểm của bản vẽ. Nhưng thay đổi này cũng sẽ được thông báo cụ thể để tránh những sự cố trong xây dựng.


Lý do đầu tiên mà các công ty làm mô hình kiến trúc cần bám sát bản vẽ là vì bản vẽ đã được trình và xin giấy phép cụ thể từ các cơ quan xây dựng. Bất cứ sự thanh tra hay kiểm tra nào cũng sẽ dự trên bản vẽ để đối chiếu tình hình xây dựng thực tế. Bên cạnh đó, bạn vẽ cũng thể hiện được các kết cấu nền tảng của cả mô hình. Nó như một khung xương không thể thiếu của toàn dự án.

 

Mô hình kiến trúc concept một sản phẩm không thể thiếu trong quá trình phát triển dự án

Mô hình kiến trúc concept một sản phẩm không thể thiếu trong quá trình phát triển dự án


Nếu quá trình làm mô hình kiến trúc các công ty có nhận ra yếu điểm của dự án cũng cần có sự thông báo rõ ràng. Từ đó, các cuộc thảo luận chi tiết sẽ quyết định cho việc nên hay không thay đổi thông số của bản vẽ. Và dĩ nhiên, sự thay đổi cuối cùng cũng có thông báo hoặc xin ý kiến của các cơ quan có chức năng liên quan.

 

Các cuộc thảo luận chi tiết trong quá trình làm mô hình vô cùng quan trọng nhằm khắc phục các nhượt điểm cho dự án

Các cuộc thảo luận chi tiết trong quá trình làm mô hình vô cùng quan trọng nhằm khắc phục các nhượt điểm cho dự án


Chúng ta đang nói về vấn đề hình thành kết cấu của dự án trên mô hình. Những vấn đề khác liên quan đến mô hình kiến trúc như hình ảnh, màu sơn và cách thể hiện thì hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp hơn. Miễn sao, chủ đầu tư có sự thống nhất và hài lòng về sự thay đổi của mô hình kiến trúc để cho ra một dự án thật sự thu hút và mang lại lợi nhuận cao nhất.


Để xác định chi tiết về sự thay đổi của các công ty làm mô hình kiến trúc trong quá trình thực hiện có ảnh hưởng đến bản vẽ hay không bạn cần phải am hiểu thật sự về chúng. Nhưng thiết nghĩ, một đơn vị uy tín không bao giờ tự ý thay đổi hay làm ảnh hưởng đến dự án.

 

Viết Diêu Quốc Thái

Nguồn: lammohinh.net

Bình luận

Tìm chúng tôi trên facebook

Sửa
Sửa
TOP