Làm mô hình kiến trúc - Đúng về chất, đủ về lượng

Chúng ta thường nói, thành công của một công ty làm mô hình kiến trúc được thể hiện qua chất lượng của mô hình mà họ thực hiện. Vậy chất lượng mô hình được hiểu như thế nào?

>>Làm mô hình kiến trúc - khi đam mê nâng tầm cho kinh nghiệm

 

Chúng ta thường nói, thành công của một công ty làm mô hình kiến trúc được thể hiện qua chất lượng của mô hình mà họ thực hiện. Mô hình có chất lượng là đạt yêu cầu về hình thức và đáp ứng tốt nhất về độ bền, đẹp theo yêu cầu của khách hàng. Chúng ta có thể nói ngắn gọn, mô hình đẹp là có đủ yếu tố chất và lượng.

 

Mô hình kiến trúc đẹp phải đảm bảo các yêu cầu về chất và lượng


Chúng ta khoan nói về quá trình làm mô hình kiến trúc, yếu tố “Chất” của mô hình chính là cách thể hiện cấu trúc và cấu tạo, nguyên liệu của nó. Bản thân mô hình đó phải có một tổng thể thật bền vững và đáp ứng trước tiên về hình dáng, cơ cấu và đi đúng yêu cầu của bản vẽ đề ra. Chất ở đây còn hiểu rõ là tính chất của mô hình kiến trúc, sản phẩm phải thể hiện được ý nghĩa mà chủ đầu tư hay khách hàng cần hướng đến.

 

Mô hình kiến trúc phải thể hiện được ý nghĩa tính chất mà chủ đầu tư hay khách hàng cần hướng đến.


Nói sâu hơn, chất chính là chất lượng là tiêu chuẩn mà mô hình kiến trúc cần đạt tới về độ bền của nó. Mô hình phải thể hiện được sự vững chãi cũng như có kết cấu vững vàng. Nếu chỉ đi theo yêu cầu của bản vẽ chưa đủ, làm mô hình kiến trúc phải thể hiện được cái hồn và thoát ra khỏi những đường nét nhẹ nhàng của bản vẽ đó.


Vậy lượng là gì? Là số lượng ư? Không đâu bạn ạ! Lượng ở đây được thể hiện và sự tinh tế và nét đẹp mà công ty làm mô hình kiến trúc thể hiện trên sản phẩm của mình. Sẽ có bao nhiêu sự mới mẻ trong mô hình được thể hiện và phát huy chính là thước đo về lượng dành cho mô hình. Người làm mô hình kiến trúc phải thể hiện được sự tinh tế và nhạy bén của mình qua từng  chi tiết.

 

Một ví dụ cho sự tinh tế của người làm mô hình kiến trúc


Có thể ý nghĩa về chất và lượng sẽ được hiểu khác nhau đối với từng đối tượng nhưng chung quy lại chính là các yêu cầu về sự phá cách, sự sáng tạo và cả những cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu về kích thước, độ bền và chất liệu của mô hình kiến trúc. Tóm lại, muốn thành công thì công ty làm mô hình kiến trúc cần phải có ý tưởng sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong mô hình mình đang thực hiện.

 

Viết Diêu Quốc Thái

Nguồn: lammohinh.net

Bình luận

Tìm chúng tôi trên facebook

Sửa
TOP