Mô hình kiến trúc - Ai là người sở hữu cuối cùng

Trong rất nhiều hình thức sản xuất kinh doanh, sản phẩm được tạo ra nhằm hướng đến mục tiêu là sự hài lòng của người sẽ sở hữu nó. Tuy nhiên, đối với ngành làm mô hình kiến trúc chúng ta sẽ khó xác định đâu là chủ sở hữu

>> Bảy Hiền Tower - Mô hình kiến trúc thương mại và căn hộ

 

Trong rất nhiều hình thức sản xuất kinh doanh, sản phẩm được tạo ra nhằm hướng đến mục tiêu là sự hài lòng của người sẽ sở hữu nó. Tuy nhiên, đối với ngành làm mô hình kiến trúc chúng ta sẽ khó xác định đâu là chủ sở hữu. Theo nguyên tắc cứng nhắc, người đặt hàng là chủ đầu tư và chính là người được toàn quyền sử dụng cũng như trưng bày mô hình. Nhưng xét về những ý nghĩa liên quan thì mô hình kiến trúc thực sự là sản phẩm sở hữu chung của nhiều người với những lợi ích khác nhau.


Ở đối tượng đầu tiên, chủ đầu tư được xác định là người có chủ quyền và có thể toàn quyền quyết định việc giữ hay bỏ, xây dựng hay không dựa theo bản thực hiện cuối cùng của mô hình kiến trúc. Và trong suốt quá trình sau khi làm hoàn tất mô hình kiến trúc, chào bán đến xây dựng dự án thì mô hình kiến trúc cũng được trưng bày tại trụ sở làm việc hay văn phòng của chủ đầu tư.

 

Mô hình kiến trúc được trưng bày tại trụ sở làm việc hay văn phòng của chủ đầu tư.

Mô hình kiến trúc được trưng bày tại trụ sở làm việc hay văn phòng của chủ đầu tư.

 

Tuy nhiên, khi chúng ta xét về ý nghĩa của ý tưởng thì chủ sở hữu mô hình lại thuộc về công ty làm mô hình kiến trúc hay đơn vị tư vấn, thiết kế. Những đơn vị này hoàn toàn có thể mang những hình ảnh của mô hình kiến trúc làm hình mẫu cho khách hàng biết được khả năng, năng lực thực hiện của họ. Nhưng lưu ý rằng, việc sử dụng hình ảnh này phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

 

Các hình ảnh hoàn thành của mô hình là minh chứng cụ thể nhất cho năng lực thực hiện của công ty làm mô hình kiến trúc


Ở một phương diện khác, chúng ta có thể nói rằng chủ sở hữu cuối cùng và hưởng lợi ích nhiều nhất chính là những khách hàng mua dự án. Bởi họ là những người sở hữu và trực tiếp sử dụng các vẻ đẹp đặc sắc, phong cách sáng tạo hay những lợi ích mà dự án mang lại.

 

Khách hàng mua dự án là đối tượng mà mô hình kiến trúc có ảnh hưởng nhiều nhất

Khách hàng mua dự án là đối tượng mà mô hình kiến trúc có ảnh hưởng nhiều nhất


Dù là chủ đầu tư, công ty làm mô hình kiến trúc hay khách hàng mua dự án đều hưởng lợi ích chung do mô hình kiến trúc mang lại. Vì vậy, trong suốt quá trình thực hiện mô hình sẽ rất ít khi xảy ra tình trạng tạo sản phẩm kém chất lượng để thu lợi ích riêng nếu có sự định hướng và đầu tư về lâu dài.

 

Viết Diêu Quốc Thái

Nguồn: lammohinh.net

Bình luận

Tìm chúng tôi trên facebook

Sửa
TOP